1000 i aşkın Fen ve Teknoloji Dersi Örnek Proje ve Performans Öd
16 12 2008

1000 i aşkın Fen ve Teknoloji Dersi Örnek Proje ve Performans Öd


7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1.DÖNEM
1. Enzim ne demektir.Vücudumuzdaki enzimleri ve görevlerini araştırınız
2. Reflü hastalığı nedir?Sebebini araştırınız.
3. Diyaliz ne demektir?Araştırınız.
4. Böbrek taşları nasıl oluşur?Nasıl tedavi edildiğini araştırınız.
5. Vücudumuzdaki hormonları ve görevlerini gösterir poster hazırlayınız
6. Guatr hastalığının sebebini araştırınız.
7. Serap olayı nedir?Araştırınız.
8. Telefonun çalışma prensibi ile kulağımızın sesleri duyması arasında bir benzerlik varmıdır?Araştırınız.
9. Dilimizin tad alma bölgelerini poster halinde gösteriniz.
10. Doku ve organ bağışının önemi ile ilgili bir poster hazırlayınız.
11. Farklı kalınlıklardaki tellerden 3 tane yay hazırlayarak esnekliklerini karşılaştırıp tablo haline getiriniz.
12. Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.
13. Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
14. Basit makinelerin işten kazanç sağlamadığını gösterir bir çalışma hazırlayınız.
15. Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.
16. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
17. Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
18. Basit bir elektrik devresindeki elemanları şema halinde gösteriniz.
19. Elektrik tasarrufunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili makale yazınız.
20. Yıldırım nasıl oluşur?Araştırıp sunu hazırlayınız.
21. Paratoner nedir?Araştırınız çevrenizde paratonerlerin yerini araştırınız.Resimleyiniz.
22. Pillerin çevreye verdikleri zarar ve nasıl imha edilmeleri gerektiğiyle ilgili bir makale yazınız.
23. Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.
24. Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
25. Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
26. Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.
27. İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.
28. Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.
29. 15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
2.DÖNEM
30. Periyodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
31. Metal, ametal, yarı metal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
32. Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.
33. Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
34. Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
35. Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
36. Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
37. Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
38. Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
39. Kolonya nasıl yapılır?Araştırınız.
40. Hangi lekeleri çıkartmak için hangi maddeler kullanılır?Bu maddelerin kullanım sebeplerini araştırınız.
41. Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
42. Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
43. Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.
44. SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.
45. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
46. Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.
47. Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
48. Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
49. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu araştırıp bu konuyla ilgili poster hazırlayınız.
50. Merceklerin kullanım alanları ile ilgili bir makale yazınız.
51. Kanatları renkli olan bir rüzgar gülü yapınız.Çevirdiğinizde renklerin nasıl göründüğünü ve bunun sebebini açıklayıcı bir kompozisyon hazırlayınız.
52. Nesli tükenmiş olan türler ile ilgili bir makale yazınız.
53. Çevre kirliliğini son yıllarda ülkemizde meydana getirdiği değişiklikleri anlatan bir makale yazınız.
54. Son yıllarda bulunan gökcisimlerini araştırınız.
55. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili bir poster hazırlayınız.
Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız7. SINIF PROJE KONULARI

• Vücudumuzdaki sistemlerin sağlığının korunması
• Hastalıkların vücudumuzdaki sistemlere etkisi
• Vücudumuzdaki sistemlerin modellerini yapma
• Duyu organlarımızın sağlığının korunması
• Yay modelleri yapma
• Dinamometre yapımı
• Terazi yapımı
• Kaldıraç çeşitleri yapımı
• Birden fazla basit makinenin kullanıldığı sistem modelleri yapma
• Palanga yapımı
• Periyodik cetvel
• Doğanın dengesini bozan etmenler
• Basit makinelerin kullanım alanlarını örnek modeller ile gösterme
• Elektrik motorunun kullanıldığı bir elektrik devresi hazırlama
• Basit bir elektroskop yapımı
• Periyodik tabloyu poster haline getirme
• Basit bir dürbün yapımı
• Işığın kırılmasını gösteren bir düzenek hazırlama
• Çevreyi kirleten etmenler
• Çevre bozulmasının sonuçları Doğadaki madde döngülerinin çizimi
• Erozyon ve korunma yolları
• Güneş sistemi modeli hazırlama
• Gök cisimleri hakkında bilgi toplama

 

 

Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Ödevleri

1. Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
2. Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
3. Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
4. Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
5. Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
6. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
7. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
8. Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
9. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
10. Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
11. Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
12. Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
13. Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
14. Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
15. Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.
16. Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
17. Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
18. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
19. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
20. Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
21. Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
22. Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
23. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
24. Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
25. Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
26. Isaac Newtonun hayatını araştırma.
27. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
28. Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
29. Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
30. Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
31. Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
32. Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
33. Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.
34 Çekirdekli ve çekirdeksiz hücrelerin araştırılması
35 Dünya’daki nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgelerin araştırılması
36 Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
37 Organik tarımın araştırılması
38 Trafikteki araçların süratlarinin nasıl belirlendiğinin araştırılması
39 Uzay ve yarış araçlarının hızlarının araştırılıp, günlük hayatta kullandığımız araçların hızları ile karşılaştırılması
40 Dinamometre ve kullanım alanlarının araştırılması
41 Farklı gezegenlerde cisimlerin ağırlığının değişiminin araştırılması
42 Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması
43 Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
44 Doğadaki element çeşitlerinin araştırılması
45 Havanın saf madde mi yoksa karışım mı olduğunun araştırılması
46 Çeşitli metallerin elektrik iletkenliklerinin araştırılması
47 Elektrik çarpmalarından korunmada yalıtkan maddelerin kullanımının araştırılması
48 Çeşitli yalıtkan ve iletkenlerin dirençlerinin araştırılması
49 Direnci olmayan bir iletkenin varlığı söz konusu mudur, direnci olmayan iletken yapılabilir mi?
50 Süper iletkenlik hakkında araştırma yapılması
51 Işık şiddetinin ayarlanabildiği araçların yapısının araştırılması
52 Sert kemik dokusunu oluşturan maddelerin araştırılması
53 Hemofili hastalığının araştırılması
54 Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
55 Solunum sistemi sağlığının korunması için yapılması gerekenlerin araştırılması
56 İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
57 Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
58 Sıcak su termoslarının yapısının araştırılması
59 Fırın ve su depolarının yalıtımında kullanılan malzemelerin araştırılması
60 Periskop’un araştırılması
61 Aynaların yapımının araştırılması
62 Yankının en iyi duyulduğu yerlerin araştırılması
63 Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
64 Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
65 Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
66 Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
67 Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
68 Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
69 Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması
70 Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
71 Fosilleşmenin araştırılması
72 Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması
73 Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
74 İstenmeyen yankıların önlenmesinde yapılan çalışmaların araştırılması
7I Hücre zarından geçen ve geçemeyen maddeler hakkında araştırma.
72 İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama
73 Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
74 Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
75 Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
76 Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
77 Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
78 Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
79 Büyüme ve Gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama
80 Büyüme ve Gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama
6.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PROJE ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama
2.Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması
3.Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması
4.Dinamometre yapımı
5.Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması
6.Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı
7.Basit bir reosta modeli yapımı
8.Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı
9.Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı
10.Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
11.Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı
12.Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
13.Fosil yapımı
14.Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması
15.Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı
16.İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.
17.3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
18.3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
19.Elektroskop yapalım.
20.Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
21.İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama
22.Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
23.Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
24.Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
25.Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
26.Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
27.Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
28.Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
29.Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız
30.Evlerde kullanılan elektriğin evimize ulaşıncaya kadar izlediği yolu anlatan bir makale ve poster hazırlayın.7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1. İçme suyunun deniz suyundan nasıl elde edildiğini araştırınız.
2. Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.
3. Sınıf arkadaşlarınızı cinsiyet boy kilo ve saç rengi gibi özelliklerine göre sınıflandırınız.
4. Sınıflandırma neden önemlidir? Bir kompozisyon yazarak belirtiniz.
5. Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.
6. Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
7. Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
8. Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
9. Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.
10. SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.
11. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
12. Fiziksel ve kimyasal değişmelerle ilgili 10 adet test sorusu hazırlama.
13. Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.
14. Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
15. Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
16. Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.
17. Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
18. Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
19. Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.
20. İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.
21. Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.
22. 15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
23. Metal, ametal, yarımetal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
24. Peryodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
25. Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.
26. Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
27. Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız.
28. Konum,zaman ve yer değiştirme kavramlarını açıklayarak ;yer değiştirmeyle ilgili 10 adet örnek soru hazırlayınız.
29. Konum zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
30. Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
31. Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.
32. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
33. Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
34 Element ile Molekül, Nötr atom ile İyon ve İzotop farklı kavramlar mıdır?
35 Çivi neden sivri yapılır? Bıçak niçin keskindir?
36 Doğal afetler ekosistemleri etkiler mi?
37 Ülkemizin biyolojik zenginlikleri nelerdir ve bu zenginliklerin nasıl değerlendiriliyor?
38 Sürdürülebilir kalkınma ve Sürdürülebilir yaşam nedir?
39 Doğal afetler ekosistemleri etkiler mi?
40 Çevre kirliliği nedir? Sebepleri nelerdir?
41 Beslenme şekline göre canlılar nasıl gruplandırılırlar?
42 Eski gazetelerden geri dönüşümlü kağıt elde edilmesi.
43 Atmosfer basıncına nasıl dayanıyoruz?
44 Basit makine modelleri.
45 Dalgıçların vurgun yemesi nasıl meydana gelir?
Elektrik motoru kullanarak motorlu tekne yapma


7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PROJE ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Taş ve toprak kolleksiyonu.
2.En çok bilinen elementler nelerdir? Hangi sembollerle gösterilirler?Element ve Bileşik modelleri.
3.Dinamometre yapımı.
4.Basit makine modelleri.
5.Dalgıçların vurgun yemesi nasıl meydana gelir?
6.Sıvı basıncı ile ilgili projeler. (Su cenderesi, Hidrolik fren, fıskiye vb)
7.Eski gazetelerden geri dönüşümlü kağıt elde edilmesi.
Su tasarrufu için alınacak tedbirlerin geliştirilmesi.
9.Çevremizde kullanılan su miktarının izlenerek ortalama su tüketiminin hesaplanması.
10.Cam resimleri koleksiyonu hazırlama.
11.Basıncı hangi araçlarla ölçeriz? Bu araçların özellikleri nelerdir?
12.Hidrolik fren sistemleri mekanizması yapalım (modellerin her birinden)
13.Bulunduğumuz yerin atmosfer basıncını ve rakımını ölçelim.
14.Periyodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
15.Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.8.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ


34. Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
35. Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
36. Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
37. Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
38. Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
39. Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
40. Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
41. Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
42. Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
43. Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
44. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
45. Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
46. Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
47. Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
48. İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
49. pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
50. Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
51. Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
52. Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
53. Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
54. ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
55. Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.
23 Hamilelikte dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
24 Ergenlik dönemi ve özelliklerini araştırın.
25 Büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkileyen etmenleri araştırın.
26 Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen etmenleri araştırın.
27 Yapay mıknatıslar nasıl yapılır? Kazandıkları mıknatıslık kalıcı mı,geçici midir?
28 Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynımıdır?
29 Elektrik,elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır?araştırın.
30 Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?
31 Elektromıknatıs yapımı nasıldır.araştırın.
32 Elektromotor yapımı nasıl olur araştırın.
33 Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülebilir? Araştırın.


8.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PROJE ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.
2.Kendi beslenme şeklinin tespiti ve beslenmede yapılan hataların tespit edilerek düzeltilmesi
3.Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturulması.
4.Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)
5.Klonlama nedir?Nasıl yapılır?Bir doktorla röportaj yapma
6.Elektromotor yapalım.
7.Elektromıknatıs yapalım.
8.DNA modeli yapalım.
9.Modifikasyon,Seleksiyon,Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.
10.Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.
11.Analiz(ayrışma) tepkimesi deneyi tasarlayın.
12.Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.
13.Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.
14.Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
15.Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
16.Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.
17.Kanser nedir?çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.
18.Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin.
19.Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
20.Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın.
21.İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

7. SINIFLAR PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ
I.
1. Tuz miktarı bir sıvının donma ve kaynama sıcaklığını nasıl etkiler?
2. Ateş elektriği iletir mi?
3. Elementler ile ilgili resimli poster çalışması hazırlamak(25 element)
4. Aynı tüpteki su, ispirto, yağ ve benzin nasıl sıralanır? Neden?
5. Şişeden termometre yapımı ve ölçümlerle sıcaklık zaman grafiği çizilmesi
6. Karışımların ayrılma yöntemleri.
7. Fiziksel ve kimyasal olaylar ve etkileri.
8. Periyodik cetvelin tablosu ve özellikleri.
9. Element ve bileşiklerin modelle gösterilmesi
10. Farklı maddelerin yoğunluklarının bulunması
11. Elementlerin sembolleriyle ilgili oyun tasarlanması
12. Atomun parçacıklarının poster üzerinde gösterilmesi
13. Metaller ve ametaller koleksiyonu(günlük yaşamdaki örneklerle)
14. İçme suyunun deniz suyundan nasıl elde edildiğini araştırınız.
15. Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.
16. Sınıf arkadaşlarınızı cinsiyet boy kilo ve saç rengi gibi özelliklerine göre sınıflandırınız.
17. Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
18. Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
19. Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
20. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
21. Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
22. Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
23. Element sembolleri neye göre verilmiştir? Örneklerle açıklayınız.
24. Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
25. Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
26. 15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
27. Metal, ametal, yarımetal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
28. En çok bilinen elementler nelerdir? Hangi sembollerle gösterilirler?
29. Element ve Bileşik modelleri.
II.

30. Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
31. Konum zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
32. Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
33. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
34. Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
35. Basit makine modelleri.
36. Elektrik motoru kullanarak motorlu tekne
37. Kimyasal enerjiyi potansiyel enerjiye nasıl dönüştürebilirim?
38. 8 N’luk cismi 2 N’luk kuvvetle kaldırabilir miyim?
39. Terazi yapımı.
40. Palangalar ve modellerinin yapımı.
41. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?
42. Hız-yol-zaman grafiklerine örnekler
43. Eylemsizlik yasasının çeşitli örneklerle açıklanması
44. Kaldıraç yapımı
45. Rüzgar ölçer yapımı
46. Terazi yapımı
47. Sabit makara yapımı
48. Hareketli makara yapımı(İplik makarası kullanılabilir)
49. Kaldıraçlarla ilgili örnek toplanması
50. Çıkrık yapımı
51. Eğik düzlem yapımı
52. Dişli çarklar sistemi yapımı(oyuncak çarkları kullanılabilir)
53. Dinamometre yapımı.
54. Basit makine modelleri.

III.

55. Atmosfer basıncı ve çevreye olan etkileri.
56. Pascal Prensibi ve uygulama alanları.
57. Arşimed presnsibi.
58. Sıvıların basıncının nelere bağlı olduğunun deneylerle açıklanması
59. U borusunda sıvı basıncının derinliğe bağlı olduğunun gösterilmesi
60. Piston sistemi yapımı(nerelerde kullanıldığının örneklerle açıklanması)
61. Yoğunluk deneyi
62. Havanın kaldırma kuvvetiyle ilgili deney bulunması
63. Sıvı basıncı ile ilgili projeler. (Su cenderesi, Hidrolik fren, fıskiye vb)
64. Basıncı hangi araçlarla ölçeriz? Bu araçların özellikleri nelerdir?
65. Bulunduğumuz yerin atmosfer basıncını ve rakımını ölçelim.
IV.

66. Ülkemizin biyolojik zenginlikleri nelerdir ve bu zenginliklerin nasıl değerlendiriliyor?
67. Sürdürülebilir kalkınma ve Sürdürülebilir yaşam nedir?
68. Doğal afetler ekosistemleri etkiler mi?
69. Çevre kirliliği nedir? Sebepleri nelerdir?
70. Beslenme şekline göre canlılar nasıl gruplandırılırlar?
71. Eski gazetelerden geri dönüşümlü kağıt elde edilmesi
72. Topraksız bitki yetiştirilebilir mi?
73. Basit bir denizaltı modeli yapımı
74. Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
75. Ülkemizde ve dünyada nesli tehlikede olan hayvanlar,sebepleri, alınan önlemler vb. kon. Arş.
76. Besin zinciri konulu resimli poster çalışması
77. Asit yağmuru nasıl oluşur? Engellemek için neler yapılabilir?
78. Beslenme döngüleri ve enerji pramidi.
79. Doğadaki madde döngüleri.
80. Doğanın dengesini bozan etmenler.
81. Çevre bozulmasının sonuçları.
82. Taş ve toprak kolleksiyonu.

6. SINIF
Canlılardaki kalp yapılarının araştırılması
Kan grupları ve kan alışverişinin araştırılması
Canlılarda solunum sistemi şekillerinin araştırılması
Isının yayılma yollarının araştırılması
Aynalar ve kullanım alanlarının araştırılması
Toprak çeşitleri ve erozyonun araştırılması
Kayaç çeşitlerinin araştırılması
Radar ve Ultrasonun çalışma prensibinin araştırılması
Isı yalıtımının araştırılması ve model tasarlama
Bağışıklık sisteminin araştırılması
Aşı ve serum nasıl etki eder
Renkli Türkiye haritası üzerinde önemli maden yataklarının gösterilmesi
7.SINIF
Çevremizdeki (ev,okul,vb.)elektrikli araçların güçlerinin araştırılarak liste halinde yazılması
Çevremizde bulunan aletlerin hangi tür basit makine olduğunu araştırarak listelenmesi
Bisiklette bulunan basit makinelerin ve çalışma ilkelerinin araştırılması
Tekerleğin bulunuşunun ve gelişiminin araştırılması
Kulağın yapısı çizilerek östaki borusunun basınçla ilişkisinin araştırılması
Buzdolabının çalışma ilkesinin araştırılması
Uçakların uçma ilkesinin araştırılması ( Bernoulli ilkesi ile ilgili bağlantısı )
Toricelli ,Pascal,Arşimet(Archimedes) hayat hikayelerinin araştırılması
Balonların uçma prensibinin araştırılması
Cisimler neden yüzer? Neden batar?
Beslenme şekillerine göre canlıları sınıflandırıp liste halinde örnekler yazılması
Renkli, resimli enerji piramidi hazırlanması
Renkli, resimli su,karbon ve azot döngüsünün anlatılması
8.SINIF
Mitoz bölünme evreleri (şekilleriyle birlikte)
Mayoz bölünme evreleri (şekilleriyle birlikte)
İnsanda üreme organlarının yapısı
İnsanda döllenmeden doğuma kadar geçen süreç (poster)
Sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan etkenler
Ergenlik döneminin fiziksel ve ruhsal özellikleri
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
Pusulanın tarihçesinin araştırılması
Kapı zilinin şemasının hazırlanması ve zil devresi yapılması
Elektromıknatıs nedir? Ve Elektromıknatısların magnetik özelliğini etkileyen etkenleri araştırınız
Doğru akım ve alternatif akım nedir? Nasıl elde edilir? Nerelerde kullanılır?
Transformatör nedir? Nerelerde kullanılır?


8. SINIF PERFORMANS VE PROJE KONULARI


I

1) Lahana suyu ile asit ve bazların varlığı belirlenebilir mi?
2) Çeşitli taşlarda karbonatın varlığını nasıl anlayabilirim?
3) İyonik bağ ile ilgili drama
4) Metallerin ve ametallerin günlük yaşamdaki örneklerinin tanıtılması
5) Gümüş nitrat çözeltisi ve bakır ile gümüş ağacı tel ile gümüş ağacı yapımı
6) Kırmızı lahana suyunun indikatör olarak kullanılması. (Bu kuşburnu, çay gibi başka maddelerle de yapılabilir)
7) Asit ve baz örneklerinin turnusol kağıdındaki renklerine göre Ph değerlerinin yazılması.
8) Çeşitli metallere asitlerin ve bazların etkisinin araştırılması
9) Kimyasal bağlar ve reaksiyon çeşitleri
10) Kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri.
11) Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
12) Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
13) Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
14) Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
15) Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz
16) pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
17) Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.
18) Analiz(ayrışma) tepkimesi deneyi tasarlayın.
19) 12.Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.
20) Tuzlu suyun elektrik akımını ilettiğini gösteren deney yapılması
II
21) Çeşitli meyve ve sebzelerde hangi vitamin ve mineraller bulunur? Sağlık açısından faydaları nelerdir? (20+20)
22) Bitkilerin büyüyüp gelişmesine etki eden etmenler nelerdir?
23) Çeşitli yiyeceklerdeki besin öğelerini gösteren poster çalışması
24) Bitkilerde kök ve gövdenin hareketi nasıldır?
25) Besinler ve yapıtaşlarının drama ile canlandırılması
26) Işık renginin bitkinin büyümesine etkisi
27) Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar.
28) Fotosentez, Oksijenli ve Oksijensiz solunum
29) Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
30) Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
31) Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.
III
32) Koyu renk göz geni açık renk göz genine baskın mıdır?(100 kişi üzerinde araştırılması)
33) Biyoteknoloji alanındaki son yeniliklerin araştırılması(en az 20)
34) Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 100 aile üzerinde araştırılması)
35) Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması
36) DNA’nın kendini eşlemesinin drama yoluyla gösterilmesi
37) DNA, gen ve kromozom ilişkisinin poster şeklinde gösterilmesi
38) Genlerde homozigot, heterozigot, haploit, diploit, homolog kromozomların gösterilmesi
39) Kalıtsal hastalıklardan Akdeniz anemisi ile ilgili röportaj yapılması
40) Hücrelerin çoğalmasının drama ile gösterilmesi
41) Vejetatif üremenin çeşitli bitkilerle denenmesi
42) Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili poster çalışması
43) Klonlama ile ilgili poster çalışması
44) Genom projesi ile ilgili araştırma yapılması
45) Kan grupları.
46) Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturulması.
47) DNA modeli yapalım
48) Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
49) Modifikasyon,Seleksiyon,Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun
50) Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama
51) Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin
52) Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
IV
53) Bir çivinin mıknatıs olması için neler yapabiliriz
54) Çeşitli güç ve boyutlarda elektromıknatıs yapımı
55) Manyetik ve manyetik olmayan maddeler koleksiyonu
56) Dinamo ve rüzgar enerjisi yardımıyla elektirik elde edilmesi
57) Bilim adamları ile ilgili sergi düzenlenmesi
58) Basit yöntemlerle akan elektrik elde etme
59) Yapay mıknatıslar nasıl yapılır? Kazandıkları mıknatıslık kalıcı mı,geçici midir
60) Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynı mıdır?
61) Elektrik,elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır?araştırın.
62) Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?
63) Elektromıknatıs yapımı nasıldır.araştırın.
64) Elektromotor yapımı nasıl olur araştırın
65) Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülebilir? Araştırın.
66) Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın
 

 


Otomatik tahta silme
Duyarlı baston
Dikey ve yatay kalkış iniş Yapabilen uçak
Uzaktan kumandalı gırgır
Dönen ev
Dedelere süper baston
Yağmur yağınca üstü kapanan otopark
Dikkat hırsız var
Farklı bir periyodik cetvel
Nedir bu kimyasallardan çektiğimiz
İçme suyumuzdaki kireç oranı normal mi?
Temiz ve ucuz enerji
Özgür sera
Pratik tepegöz
Yürü ısıt
Geleceğin yakıtı hidrojen
Hızlı tren
Gölge olayları oluşturma aleti
Akıllı süpürge
Sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması
Sel uyarı sistemi
Canlandırma yaptım hayatıma kattım
Deniz suyu elektrolizi
Otomatik kalem açar
Yağmur kaldırımları
Ayarlanabilir sıra
Binalardaki pencere camlarının kolayca temizlenmesi
Kan dolaşımı
Akıllı gırgır
Deprem oluşum modeli
Manyetik tablo
Kavanozdaki bitki
Kanın insan vücudundaki yolculuğu
Yerküre modelini yenileyelim
Kendi kendini silen tahta
Yangın söndürücü
Atom modeli
Sistemler yapbozu
Organel bulmacası
Yangın geliyorum diyecek
Elektrikli hücre modeli
Cep sözlüğü
Doğal yağ çözücü
Patatesten şeker şurubu eldesi
Telefonlu kaldıraç
Toplu taşıma araçlarında özürlü asansörü
Doğruyu bul ışığı yak
Yükseğe çık oyunu kazan
Asitli içeceklerin canlı gelişimine etkileri
Sanayinin su ve hava kirliliğine etkisi
Otomatik çiçek sulama sistemi
Karanfil ve gül aspirin sever mi?
Sekreter kapı
Renk değiştiren ışık
Ev sahibini dinleyen ışık
Akıllı trafik lambaları
Mıknatıslı viraj
Çorba karıştırıcı
Bir yıl neden 365 gündür
Sözcük oyunu
Kendi gece lambamızı yapalım
Su arıtma cihazlarının insan sağlığına etkileri
Çay atıklarıyla beslenen çiçek
Akıllı çöplük
Konuşan organeller
Özürlülere yardım
Sıcak terlikler
Uçan ayakkabı
Kırmızı ışık ozon dostu
Kablosuz elektrik iletimi
Yemekmatik
Yangın savar
Açs(anti çarpışma sistemi)
Sıcak aydınlık
Minyatür projeksiyon
Akıllı bıçak
Güvenli asansör
Lunaparkta fen yarışı
Alkol metreli araba
Sigaranın yararları
Isıtan ceket
Periyodik takvim
Kendi yapıştırıcını kendin yap
Ben içinde yaşıyorum
Sağlıklı ve güvenli taşıma
Ormanlarımız yanmasın
Havadaki zehirli gazların bitkilere etkisi
10 yılda 1 gap pencereden uçuyor
Eğlendirici sabun
Akıllı sulama sistemi
Enerji dönüşümü
Akıllı ocak
Arapsabunu ile güldeki hastalıkların giderilmesi
Solunum yoluna zarar veren temizlik malzemeleri
Şişme barınaklar
Kirecin ısırgan suyu tarafından çözülmesi
Zakkum suyu ile zararlıların öldürülmesi
Işıklı uyartı iletimi
Evsel atıkların çevreye verdiği zararlar
Dişlerin yapısına diş macunundaki florun etkisi
Domatesin temizleme özeliği
Güneş enerjisi ile çalışan asansör
Kendini sulayan çiçek
Çiçeğin kendiliğinden sulanması
Sigara içme araban olsun
Soba zehirlenmelerine karşı otomatik açılan pencere
Tuzlu domates
Dinamometre yapalım
Su cenderem
Otomatik karıştırıcı
Konutlarda hırsız alamı
Kendi hologramını kendin yap
Güneşle yükselen asansör
Sisten su elde etme
Hücreyi tamamlayalım
Otoyol güvenlik şeridi alarmı
Ses toplayıcı
Doğal yara pomadı
Konuşan hücre
Rüzgârla elektrik enerjisi elde etme
Yüzen sebzeler
Dikkat ozon incelmesin
Bacakopter
Termal suyun harikaları
Şarjlı asker tulumu
Hava yastıklı hamile yatağı
Benim test çözme makinem
Saksı alarmı
Uzaktan kumandalı çim biçme makinesi
Sera park
Sel asansörü
Enerjimatik
Akıllı ses
Kazalara son
Uykusuz gecelere son
Asit yağmuru
Baz tabletleriyle havanın temizlenmesi
Elektronlar ışık saçıyor
Yarının yeşil Türkiyesi
Islıklı kumanda
Tasarruflu çaydanlık
Çevre dostu çöp tenekesi
Deprem habercisi
Kendiliğinde hareket eden bisiklet
Okulu sinyal veren çöp kutusu
Kendi elektriğini kendin üret
Bitmeyen tahta kalemi
Elektro-kitapçık
Kapı açıldığında devreye giren arama ve alarm sistemi
Hidrofırın
Saç dökülmesini önleyen krem
Hava basınçlı bahçe sulama projesi
Elektroliz makinesi
Aydınlatan kalem
Biyolojik iç saat
Damlaya damlaya elektrik
İlaçmatik
Alternatif yetiştiricilik
Bana masal anlatsana
Kimyasal maddelere dayanıklı pompa
Uçak kazalarına son
Bitkinin koşulunu değiştirelim
Alarmlı anahtarlık
Basit makineler
Hırsız alarmı projesi
Dijital cetvel
Suyu hiç bitmeyen çeşme
Mürekkep elde etmek
Uzayabilen zeytin tarağı
Çevreci geri dönüşüm çöp kutusu
Termik santral
Sensörlü perde
Aydınlık ev
Enerji dönüşümleri
Bodrum katlarındaki sel baskınlarını önleme
Üzüm kurutma aleti
Otomatik paspas
Fen bilgisi öğreniyorum
İcat dünyası
Mazi meşesi ve mürekkep
Artık basit makinelerle iş yapmak daha kolay
Toz çeken çiçek
Doğrayan fritöz
Mini baraj
Yıldırım havuzu
Elektronik kan alışveriş panosu
Fen ve teknolojinin yapı taşı
Periyotlar cetveli
Basit makineler
Topraksız tarım
Düşük voltajlı elektriğin canlılar üzerine etkisi
Aşılı sebze
Deprem metre
Geveze çöplük
Seralarda bitkiler üzerine ışık renginin etkisi
Buzlanan yollardan kullanılabilir su elde etmek
Topraksız yaşam
Güneş teknesi
Hücrematik
Hemzemin geçitlerde ışıklı ve sesli uyarı sistem
Basit elektrik motoru
Spagetti çubuğu
Aynalarla güneş ışığından daha fazla faydalanma
Kan grupları
Tebeşirlerin geri kazanımı
Atomların dünyası
Periyodik tombala
İlginç şapka
El titremesini bulan araç
Kemiklerden müzik aleti yapma
Nesli tükenen hayvanların haritası
Dolaşım sistemi modeli
Bilgisayar komutlu robot
Fayanslardan periyodik cetvel
Basit makine minyatürleri ile bir sistem oluşturmak
Elektrikli ayakkabı parlatıcısı
Ne yiyoruz
Seramikten periyodik tablo
Öğretici periyodik öğretme
Süt tenceresi
Yankı oluşumunu engelleme
Sizde bulut oluşturabilirsiniz
Evimin ısıtılmasında güneşin faydasını artırmak
Element çemberi
Konuşan hücre
Periyodik tablo
Peryotik petek
Havada askıda kalan tozların yakalanması
Konuşan harita
Çekici temizlik
Şemsiyeli sırt çantası
Aspiratörlü tahta silgi
Salyangoz özü sıvısının onarıcı özelliği
Mıknatısla çalışan saat
Elektrikli yelek
Elektronik seccade
Su ile silinen oje
Cam matik
Kedi mi tavşan mı?
Acaba yeni bir ürün elde edebilir miyim?
Bitkilerin büyüdüğünün nasıl farkına varırım
Dengeli beslen sağlıklı kal
Ardahan da buzsuz yollar
Kuvvetli hayat
Her zaman güvenlik
Sensiz bensiz fensiz olmaz
Geometrik fen bulmaca
Beraber ve solo bitkiler
Çılgın silgi
Sıcak dünya
Terzi arabası
Bedava elektrik üretebilme
Barajlardaki su sızmalarının önlenmesi
Elektrik devrelerinde çıkan sorunların giderilmesi
Elektrikli tulum
Akıllı çanta
Karbonmonolsit gazına karşı duyarlı alarm
Soğandaki tıpa
Hangi tatlar nerede
Aşırı yüklü araçlar trafiğe çıkamaz
Silengeç tahta
Akıllı çanta
Gözlük silme makinesi
İnce kenarlı mercek kullanılmış güneş paneli
Sineksavar
Fatura ödemeden elektrikten faydalanmak
Huzurlu anneler mutlu bebekler
Karada ve suda gidebilen araçlar
Meyveler ziyan olmasın
Akıllı hücre
Yaprakta fotosentez sayesinde resim elde etme
Suyun kendi enerjisi ile çalışan pompa
Çevre kirliliği yok ısınma var
Kurumayan çiçekler
Çeşme suyunu kireçten temizleme
Sudan hidrojen gazı elde ederek kullanma
Kendi sirkeni kendin yap
Asit yağmurları
Asit ve bazların günlük hayatımızdaki faydaları
Gap mucizesi
Paspasmatik
Elektrik üreten tahtarevalli
Duyu organlarımı öğreniyorum
Yapboz iskelet
Mutlu ol sağlıklı kal
Hem eylen hem öğren
Çiçeğin su ihtiyacı
Sihirli mum
Mumda hayat var
Atık presleyen çöp kovası
Farklı müziklerin bitkilerin büyüme ve gelişmesine etkisi
Spor yaparak enerji dönüşümü
Yağmur suyundan elektrik üretimi ve sulama projesi
Hava ile çalışan motor
Toz yatıştırıcı
Türk robot
Zehirli gaz alarmı
Su arıtma makinası
Damla su yöntemi
Kısa boylu olmak problem değil artık
Acaba ocağım açıkmı
Haydi organeller göreve
Atık toplama sistemi
Yer altı sulama projesi
Kaloriferli mont
Lahana mürekkebi
Bak git tablo
Sınıf yazı tahtası
Su ile çalışan asansör
Elektriksiz şarj
Su değirmeniyle giden araba
Hava sürtünmesiz araba
Kendi motorunu kendin yap
Bir mitoz bölünme maketi hazırlayalım
Fazla su futbola zarar
Fiber kaban
Aynı bedende farklı dna'lar
Akıllı sandalye
Nükleer patlama ile depremin zararlarını ortadan kaldırma
Pedallı telefon şarz makinesi
Dönüşümlü hava
Bitkilerin sese karşı duyarlılığı
Otomatik lamba
Havanın karbondioksit gazından temizlenmesi
Sağlam beton eldesi
Bitkiler hangi ışıkta daha hızlı büyür
Kontrollü şeritte giden araba
Akıllı ev
Uçan araba
Temizlik yapan akıllı çöp tenekesi
Akıllı tahtalar
Soba zehirlenmesine son
Mavi virüs
Bebeğimin cep telefonu
Elektroliz
Soğuk iklim ayakkabısı
Radyosyonla 1,5 ay
Mıknatıslı bez ile kısa ve güvenli şekilde bez silme
Karbondioksit tutarım
Engelliler için yürüyen merdiven
Mor kar yeşil para
Barajımız Karadeniz
Su arıtmalı sürahi
Televizyon ve kumandamız arasında neler oluyor
Genleşmeyi toplayan çark
Şehrimizi temizleyen hakim rüzgar
Yüzen araba
Şarjlı kumandalı gemi
Herşey evimizin çatısını ters çevirmekle başladı
Tik-tak teknoloji konut sitesi
Borakın dezenfekte edici eranının belirlenmesi
Pervanesiz hovercraft
Kuzey cepheli güneş enerjisi
Kış elbise ve ayakkabısı
Bana kim olduğunu söyle sana kan grubunu söyleyeyim
Kan grubunuzda kanser riski yüksek mi?
Pazardan toprağa
Haşere ilacı
Poşet çayların sıkılması
Akıllı elbise dolabı
Uzaktan kumandalı lamba(ampul)
Biyolojik gaz
Su israfının önlenmesi
Ev güvenlik sistemi
Işıklı böcek yakalama kutusu
İncir kurutma kepengi
Akıllı sulama
Trafik canavarına düşman virajlar
Hırsızların korkulu rüyası akıllı şartel
Karbonmonoksik ve karbondiyoksit ile yangın söndürme
Tutkal yapımı
Sindirim sistemini üç boyutlu olrak göstermek
İncir zeytinyağı nişasta ile şekerleme elde etme
Güneş enerjisinden yararlanarak kalorifer sistemi kurulması
Uçan tren
Filim bilim
İşitme engelliler için kapı zili
Zeytin dilme makinesi
Çamaşır kurutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı
Güneşin bu etkisini hiç gördünüz mü
Büyük yapıların aydınlatmasının ekonomik yolu
Aslında zehirli gaz yoktur
Konuşan çiçek
Hava ile hız
Dalın ucundaki meyveleri zarar vermeden toplama
Vitaminlerin bitkiler üzerindeki etkilerin incelenmesi
Dondurulmuş tohumların çimlenip çimlenmeyeceğini gözlenmesi
Otomatik cam temizleyici yapımı
Çok amaçlı araç
Kumandalı kum biçme makinesi
Toprak yapısının bitkinin büyüme ve gelişmesine etkisi
Özürlü insanlarımızdan özür için
Geri dönüşümlü çöp kutusu
Bilgisayar zararlımı
Mıknatısların manyetik etkisinin trafikte kullanımı
İnsan sevgisinin bitkilerin gelişimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak
Turunç kabuğundan reçel yapımı
Cep telefonuna hayır demeyin
Alaturka wc'nin sifonla birlikte dezenfektesi
Macunlu diş fırçası
Mısır pamuk ve zeytin bitkilerinin atıklarından geri dönüşü
Mısır pamuk ve bitkilerinin koçanlarından geri dönüşüm sağlama
Etki ve tepki kuvvetinin zararından kurtulmak
Tekerlekten elektrik üretelim
Yara merhemimizi kendimiz yapalım
Sert suların önemi
Görme engellilerde alışveriş yapsın
Tarih çarkı
Işıklar Türkiyeyi anlatıyor
Zeytinyağı ve kantron otunun yara iyileştirici özelliği
Bilgisayar ortamında bitki gelişimi
Şekerli su verilen şeker pancarında şeker oranı artarmı
Sigaranın bitki gelişimi üzerinde etkisi
Sürtünmeyi azaltalım
Sesin enerjiye çevrilmesi
Hareketli kent
Dönüşüm araçı
Isı-ışık üreten giyisi
Çaydan bitkiye dönüşüm
Güneş enerjili fırın
Kaymayan ayakkabı
Enerjisini kendisi üreten sokak
Döner kapılardan enerji üretmek
Buharlı ayarlı makine
Pilsiz saat
Biyokent
Topraksız tarım
Elektrik enerjisi harcamadan pillerin şarj edilmesi
Çok amaçlı kalem
Minik robot
Profsa
Atık çöpten gaz elde etme
Işıklı fotoselli çok amaçlı radyo
Nabız ölçer
Bilgi kaynağı haritamız
Depremde elektirik kaçağına son
Pirinçin güçü
Otomatik fren sistemi
Saatli ilaç kutusu
Fotoselli vantilatör
Ömür uzatıcı
Enerji tüneli
Patlamayan simit
Hastalara yemek yediren kaşık
Hemzemin geçitlere asansörlü tantan
Karayolu kavşaklarına silindir kasis
Hava temizleyicisi
Otomatik kapı sistemi
Isıtıcı terlik
Orman yangını söndürme sistemi
Filtresiz arıtma sistemi
Benzini bitmeyen araba
Oda sıcaklığını alarma dönüştürmek
Hava kirliliği ve taşlar üzerine etkisi
Yapay fotosentez ortamı
Kaybolan eşyalara son
Gözetleme kalemi
Su tasarrufu
Çok amaçlı güvenlik sistemi
Okulumuzu daha ekonomik dengeli ısıtalım
Salso sosuyla demir eritilirmi
Depremden zarar görmeyen ev
Meyveyi seven çocuklar
Kimya bahçesi
Akraba evliliği ile risk
Sigaranın bitkiler üzerindeki etkileri
Hırsız alarmı
Sigaranın bitkiler üzerindeki etkileri
Otomatik perde
Manyetik alanın hayat kurtarması
Asit ve bazlarda belirteç
Artık arabalar daha güvenli viraj alacak
Kan gruplarının dili
Su kirliliği
Atık suların arıtılarak tekrar kullanılması
Benzeyen insanların genetik özellikleri de benzer mi?
Doğanın şifalı eli
Estetik görünümlü turşu yapımı
Otomatik yangın söndürme sistemi

Buna hakkımız var mı?
Süngerlerle denizler temizlenir mi?
Su ile süzmeli elektrik süpürgesi
Yaşamımızdaki elektrik konulu kısa film projesi
Hidrolik köprü
Küçük şehrimizin elektriğini üretelim
Bizim göremediğimiz savaşlar
Orman ekosistemini tanıyalım
Kazalarda erken haber sistemi
Tohum içindeki çenek yaprakları olmadan embriyo çimlenir mi?
Dünyayı aydınlatıyoruz
Otomatik tahta sileceği
Nöronların çalışma sistemi
Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışan cam sileceği
Manyetik ressam
Gemi pervanesinden elektrik enerjisi üretimi
Kapı giriş sistemi
Uzaktan kumandalı ampul
Junior sismo hunter
Bilinçli tüketici
Kapı habercisi
Ağaçlardan birden çok ürün elde etmek
Müzik çeşitlerinin bitkiler üzerindeki etkisi
Kaloriferli ayakkabı
İç organlarım nerede
Deprem öldürmez binalar öldürür
Kolay parkmetre ile zaman ve enerji tasarrufu
Konuşan bitkiler
Şarjlı mont
Otomatik tencere karıştırıcısı
Isının yansıması
Hareketli tahta
Akıllı şemsiye
Isırgan otunu kaşındırıcı etkisine karşı merhem yapalım
Kalem ucu ile ampul olur mu?
Elektrik enerjisi harcamadan vantilatör yapalım
Kan gruplarının insanların kişilik özelliklerine etkisi
Güvenli makineler
Uzaktan kumandalı teleferik
Kanın dolaşımı
Temiz dünya
Temiz doğa
Genetiği değiştirilmiş gıdalar ve organik
Tarım
Dünyanın en küçük, en güçlü, en ucuz uzay teleskopu yapımı
Cam matik
Kedi mi tavşan mı?
Acaba yeni bir ürün elde edebilir miyim?
Bitkilerin büyüdüğünün nasıl farkına varırım
Dengeli beslen sağlıklı kal
Ardahan da buzsuz yollar
Kuvvetli hayat
Her zaman güvenlik
Sensiz bensiz fensiz olmaz
Geometrik fen bulmaca
Beraber ve solo bitkiler
Çılgın silgi
Sıcak dünya
Terzi arabası
Bedava elektrik üretebilme
Barajlardaki su sızmalarının önlenmesi
Elektrik devrelerinde çıkan sorunların giderilmesi
Elektrikli tulum
Akıllı çanta
Karbonm onolsit gazına karşı duyarlı alarm
Soğandaki tıpa
Hangi tatlar nerede
Aşırı yüklü araçlar trafiğe çıkamaz
Silengeç tahta
Akıllı çanta
Gözlük silme makinesi
İnce kenarlı mercek kullanılmış güneş paneli
Sinek savar
Fatura ödemeden elektrikten faydalanmak
Huzurlu anneler mutlu bebekler
Karada ve suda gidebilen araçlar
Meyveler ziyan olmasın
Akıllı hücre
Yaprakta fotosentez sayesinde resim elde etme
Suyun kendi enerjisi ile çalışan pompa
Çevre kirliliği yok ısınma var
Mikrodalga fırının canlı gelişim üzerindeki etkisi
Bitkilerin gelişiminde yer çekiminin etkisi
Sürat teknelerinin yüksek hızda takla atmasını önlemek
Uzaktan kumandalı gemi
Hayat kurtaran balkon yastığı
Kireç çözücü
Çok amaçlı temizlik aracı
Külden sabun yapalım
Bebekler de anne babalar da mutlu
Atık kağıtların geri dönüşü
Annemin çamaşırları ıslanmasın
Sabun yapabilme
Depremde kesilen elektrik
Trafik kazaları ağlatmasın
Enerji tasarrufu ile ülkeme destek oluyorum
Besinleri nasıl çöpe atıp posa yiyoruz
Ormanlarımız kül olmasın
Yaşlıların hayatlarını kolaylaştıralım
Çevremizi temiz tutalım
Atık piller ve aküler saatli bomba mı ?
Mikrodalga makro zarar mı ?
Orman hamburgeri
Kirli havayı tut
Doğal sağlık
Cips-kola mı yoksa sağlık mı ?
Deterjanların bitkiler üzerindeki etkileri
Ayarlanan lavabo
Isıtan mont
Şipşak masa
Pilli patos
Süper şapka
Süper temizlik
Artık korkmuyorum
Zıp zıp
Boğazlarda elektrik santrali
Taşınabilir kalorifer peteği
Limonla aydınlanalım
Yer fıstığının gücü
Güneş enerjisi ile çalışan sosis pişirme makinesi
Dişli sistemle elektrik
Elektrikli tahta silgisi
Işıklı periyodik cetvel
Uzaklara ulaştırılan el
Mikrodalga tüm besinlere mi zararlı ?
Kendi pamuk helvamızı yapalım
Mıknatıslı araba
Sel baskınlarını önleme projesi
Fen oyunları
Elektrik enerjisi üretimi
Otomakik kapanan zaman ayarlayıcı
Akciğer diyaframı
Bekleyin cevizler geliyorum
Temizlik robotu
Buzlanmayan yol projesi
Elektrik devresi
Yanardağ projesi
Deprem cihazı
Hırsız alarmı
Rüzgardan elektriğe
Sismograf
Aydınlatma
Paralel ve seri bağlanan devrelerde lambaların parlaklığı
Stres attıran ayakkabı
Kolay kullanımlı diş fırçası
Alarmlı çanta
Bitmiş bir kuru pilin tekrar akım verir hale getirilmesi
Telefon sinyalli tren yapımı
Konuşan kağıtlar
Robot yapımı
Alarm sistemi
Işıklı ayakkabı
Hırsız kov
Salça,çorba,puding gibi yiyeceklerin karıştırıcısı
Ayakkabı temizleyicisi
Devamlı dalgalanan bayrak
Taşıyıcı
Uzaktan kumandalı şekerlik
Süper yapıştırıcı
Ana matik
Şipşak resim
Cansuyu
Döner başlıklı toprak karıştırıcı
Uzaktan kumandalı temizlik robotu
Hücremizi ışıklandıralım
Meteoroloji istasyonu
Basit termostat yapımı
Nükleer santraller
Güneş enerjisi ile çalışan araba
Teknolojiye bağlı hastalıklar
Bitkisel boya
Sudan elektrik &u

5105
0
0
Yorum Yaz