DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ
07 01 2009

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

4.Sınıf: II.DÖNEM:

 Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?

Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?

Dinimizde selamlaşma ve önemi.

Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?

Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.

Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?

Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?

Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.

Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?

Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.

Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.

Sübhaneke Duası ve Anlamı

Dinimize Göre Temizliğin Önemi

Beden temizliği konusunda neler yaparız?

Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?

Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.

Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?

Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?

Allah niçin temizlenenleri sever?

Fatiha Suresi ve Anlamı

İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?

Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.

Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?

Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri.

Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster

Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?

Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?

İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?

Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?

Ailemizi olması bize niçin güven verir?

Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?

Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi

Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”

Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?

Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?

Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?

Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?

İhlas Suresi ve Anlamı

Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)

Milli Bayramlarımız hangileridir?

Kandil Gecelerimiz nelerdir? Ne zaman kutlarız?

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?

Hasta ziyaretinin önemi, ziyaret esnasında nelere dikkat etmeliyiz?

Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?

Erdemli davranışlar nelerdir?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in aile büyüklerini yazınız?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in dürüslüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?

Hz.Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekkede hangi din ve inanışlar mevcuttu?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları

Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi

Hz.Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?

Kevser Suresi ve Anlamı

 

5.Sınıf: II. DÖNEM:

 

Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?

İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?

Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları

Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?

Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?

Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?

Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?

Dua ve Allah’tan Yardım Dileme

Günlük Dualarımızı nelerdir?

Niçin dua edilir?

Dua etmek için belli koşul var mıdır?

Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?

Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?

 Peygamberimizin yaptığı  dualardan örnekler yazınız?

Tahiyyat Duası ve Anlamı

İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?

Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?

Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?

Niçin ibadet ederiz?

Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?

Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?

Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?

Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?

Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekat hakkında bilgi veriniz?

İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?

Zekat ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?

Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?

Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?

Rabbena Duaları ve Anlamları

Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?

Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar

Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?

Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

Oruç kimlere farzdır? Ergenlik hakkında bilgi veriniz?

Orucu bozan durumları yazınız?

Okulumuzu Nasıl Temiz ve Düzenli Tutabiliriz

Asr Suresi ve Anlamı

Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?

Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?

Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?

Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?

Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?

Trafik kurallarına özenle uymak niçin gereklidir?

Komşularımızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Engellilere nasıl yardım etmeliyiz?

Kutsal Kitaplar ve Suhuflar  nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?

Peygamberlerin nitelikleri ( özellikleri) nelerdir? Açıklayınız?

Ulülazim Peygamberler kimlerdir?Kur’an’da Adı Geçen Peygamberleri yazınız?

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?

Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığı ile göndermiştir?

Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?

Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?

Hz. Muhammed’in insanlarla şakalaştığına dair örnekleri yazınız?

Hz. Peygamberimizin İltifatları

Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?

Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?

Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?

Hz.Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?

Salavat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

 

6. SINIF KONULARI - I. DÖNEM:

Niçin ibadet ediyoruz?

Namazın insana kazandırdıkları

Allah (cc) karşı görevlerimiz nelerdir? araştırarak yazınız.

Namazın, islam’daki  yeri ve önemini araştırarak yazınız

Namaza hazırlık şartları, abdest ve çeşitleri

Namaz için abdest almanın fazilet ve faydaları.

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları

Namazın faziletleri.

Dinimizin temizliğe verdiği önemin ayet ve hadislerle açıklanması.

Cemaatle namaz kılmanın  önemi ve fazileti,

Cuma namazının fazilet ve önemi.

İslam dininin hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar.

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle orucun fayda ve faziletleri

Günlük beş vakit namaz ve kılınış şekilleri

Namazın kılınış şartları

Namaz çeşitleri

Temizlik nedir? İlgili ayet ve hadis meallerini yazınız.

Namaz surelerinin (10 sure) meallerini yazınız.

Namazın farzları ve vacipleri,

Namazın sünnet ve adabı,

Namazı bozan davranışlar,

Nafile namazlar nelerdir,

İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması

İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

Zararlı Alışkanlıklar İle Bunlardan Korunma Yolları ve Dinimizin Koyduğu Ölçüler

Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları

Yalan Söylemek ve Hile Yapmanın Zararları

Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar

Ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis meali yazınız.

Savurganlık nedir? Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Araştırınız

Ana-Babaya karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.

Zekâtın mahiyeti ve önemi,

Zekâtın ödenmesi ve dağıtımı,

Zekât vermenin adabı.

Fıtır sadakası.

Zekât ve sadaka’nın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatınız.

Zekâtın fert ve toplum hayatındaki yeri.

Zekât nelerden verilir

Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi

Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız

Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle Allah Rasulü’nün güzel ahlakı

Mübarek geceler nelerdir ve  nasıl değerlendirmeli?

Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler

 

6. SINIF KONULARI - 2. DÖNEM:

İslam’a göre şehitlik ve gazilik

Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatı

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı - Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı - Peygamberliği ve İslam'a Daveti.

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı  - Mekke Dönemi

Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı  - Medine Dönemi

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Peygamberimizin Medine’ye hicreti.

Muhacirler ile Ensâr arasında kardeşlik kurulması ve bunun önemi.

Vedâ hutbesi ve getirdiği prensipler.

Peygamberimizin vefatı

Hz.Muhammed in HİCRETİ nedenleri ve kazanımları.

Kur’an’a Göre Hz.Muhammed (S.A.V.)

Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah Rasulünün güzel ahlakı

Hz.Muhammed’in(SAV) Veda Hutbesini ve önemini yazın

Peygamber Efendimizin, çalışmakla / gayret göstermekle ilgili  (en az 20 ) hadisini yazınız.

Peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.

Hz.Muhammed(sav)’in Ahlakı’nı araştırınız..

Hz.Peygamber (SAV)’in mescidi ve sosyal işlevi.

Medine döneminde eğitim ve öğretim etkinlikleri

Hz.Muhammed(sav)’in insani yönü

Hz.Muhammed(sav)’in peygamberlik yönü.

İslam dininin ilime verdiği önem ve ilimle ilgili ayet ve hadisler.

Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkı

Dört Büyük Kutsal Kitap

Kutsal Kitaplardan Öğütler

Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki önemini araştırınız.

Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam

Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki yeri ve önemini araştırınız.

Kuranı Kerim'de Hz Muhammed (SAV) nasıl anlatılıyor?

Kuran-ı Kerim’e karşı görevlerimiz nelerdir?Araştırarak yazınız.

İslam’ın “kitap” anlayışını araştırınız.

Kutsal Kitaplar ve Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler,

İlâhî Kitap Kavramı,

Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.

Fil Suresi ve Anlamı

Felak Suresi ve Anlamı

Nasr Suresi ve Anlamı

 

7. SINIF KONULARI:  1. DÖNEM

Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler       

Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimin sosyal hayatımızdaki önemini araştırınız.

Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.

Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.

Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri ve içinde yer alan belli başlı konular

Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler.

Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni (Kur’an’ı Tanıtma)

Kur’ân-ı Kerim’in eşsizliği.

Kur’ân-ı Kerim’i diğer ilâhî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri.

Kur’ân’da Allah-insan ilişkisi.

Kur’ân’da Allah-kâinat ilişkisi.

Kur’ân’da insan-insan ilişkileri.

Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırıcıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.

Kur’an’ın İndiriliş Süreci ve İçeriği,

Kur’an’ın Mûcize Oluşu,

Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri,

Kur’an’ı Kerim’in Evrenselliğinin Temel Nitelikleri,

Toplumu Islahta Kur’an’ın Öngördüğü Bazı İlkeler,

İlâhî Kitap Kavramı,

Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.

Hac ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri

Hac’ dan dönen bir hacı ile hac konusunda röportaj yapılması

Hacca gidecek olan hacı adayı ile röportaj yapılması

Dinimizde kurban ibadetinin araştırınız.

Hac İle İlgili Mekanlar

Haccın Yapılışı

Umre Sırasında Ziyaret Edilen Yerler

Dinlerde Kurban

Kur’an’a Göre Hz.İbrahim (A.S.) ve Kurban Kıssası

Kurban İbadeti ve Dayanışma

Haccın önemi ve faydaları.

Kâbe ve zemzemin tarihçesi.

Hac ve kurbanın toplumsal hayata etkileri

Kurban ibadetinin toplumsal yararları

Hac ile ilgili kavramların açıklanması ve haccın insan davranışları üzerindeki etkileri

Hac ibadeti nedir? Bireysel ve Toplumsal faydaları nelerdir? Araştırınız.

Kurban nedir? Kurbanın ilk başlangıcını ve İslam’daki önemini araştırınız

İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması

Görgü kurallarının açıklanması

Dinimizde savurganlığın zararlarını araştırınız.

İslam’da verilen sözü tutma ve emaneti korumanı önemini araştırınız.

Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemini araştırınız.

Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat

Dindar Olma ve Güzel Ahlak İlişkisi

Güvenilir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler

Savurganlık ve Zararları

İslâm ahlakında sabır, sorumluluk, şükür ve tevbe.

İslâm ahlakında bağışlama, hoşgörü, emaneti gözetmenin önemi.

İnsanlar arasıdaki ilişkilerde Kur’an’ın öğütlerini araştırınız.

Ahlak nedir ? K. Kerimden güzel ahlakla ilgili 25 ayet mealini araştırarak yazınız.

K. Kerimde,  “İnsanın özelliklerini” anlatan 25 ayet mealini araştırarak yazınız.

Müminlerin özelikleri nelerdir?Ayetlerden hareketle araştırınız.

Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,

İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri:

a.İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri

b.İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri

Ailede Ahlâkî Görevler

Toplumsal Görev ve Sorumluluklar,

Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,

Toplumsal Barış ve Uzlaşma,

Veda Hutbesi ve İnsan Haklarına Saygı

Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti 

 

7. SINIF KONULARI _2. DÖNEM:

Kur’an-ı kerim’e göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.

Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.

Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler

Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?

İslam’a  göre “melek, cin ve şeytan”  hangi özelliklere sahiptir? Ayetlerin ışığında araştırarak yazınız.

Meleklere İmanın davranışlarımız üzerindeki etkisi  ve  Meleklerin Görevlerini yazınız.

Melekler,Meleklere İman ve özellikleri,görevleri çeşitleri,

İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi,

Kur’an’da Ruh Kavramı,

Kur’an’da Cin ve Şeytan Kavramı,

Kur’an’da Falcılık, Sihir ve Büyü,

İki Büyük Düşman: Nefis ve Şeytan,

İslâm’a göre falcılık ve sihir.

Satanizm ve Satanizm’den korunma yolları.

Ahiret hayatının insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.

Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri

Ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar.

İslam inancına göre “Ahiret, Cennet ve Cehennem”  nedir? Kur’an ve Hadisten araştırınız.

Kıyamet ve Kıyamet Alametleri (küçük ve büyük İşaretleri)  nelerdir?Araştırarak yazınız..

Cennet ve cennetlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız

Cehennem ve cehennemlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız

Âhiret İnancı, Âhiretin Varlığının İspatı,

Âhiret Hayatının Devreleri,

Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi

Hristiyanlık dininin özellikleri

Yahudilik dininin özellikleri

Budizm dininin özellikleri

Hinduizm dininin özellikleri

Şamanizm dininin özellikleri

Noel ve Yılbaşı

Kur’ân-ı Kerim’e göre Yahudiler.

Kur’ân-ı Kerim’e göre Hıristiyanlar.

Reenkarnasyon.

Misyonerlik, Misyonerlerin Amaçları ve Misyonerlik Faaliyetlerinden Korunma Yolları

İslam dininin özellikleri

Reenkarnasyon ve Ruh Göçü,

Ailede Anne-Baba ve Diğer Bireylere Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Dinimize göre çocukların anne ve babalarına karşı görevleri.

İslâm’da çocuk hakları.

Hz. Peygamberde çocuk sevgisi.

Aile nedir? İslam’ın Aileye verdiği önemi  araştırarak yazınız.

Kadınlara Ait Özel Haller nelerdir? Araştırarak yazınız. (Kızlara...)

Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)

Eşler Arasında Haklar ve Görevler.

Ana Babanın  Çocuklarına Karşı Görevleri,

Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler,

Kurana göre Müminlerin Özelikleri

Kurana göre Münafıkların Özelikleri

Kurana göre Kafirlerin Özelikleri

Maun Suresi ve Anlamı

Nas Suresi ve Anlamı

Kunut Duaları ve Anlamları

İslam’ın Temizliğe Verdiği Önemi anlatınız.(İlgili ayet ve hadislerden  10’ar tane yazınız)

Allah (cc)’ın  “99 Güzel İsim”nin yazarak açıklamasını yapınız..

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu,

Peygamber Efendimizin Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı,

Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu,

Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,

İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet,

Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti, Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,

Mekke’nin Fethi,

Veda Haccı ve Veda Hutbesi,

Peygamberimizin Rabbine Kavuşması, Peygamberlerin Genel Özellikleri,

Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri

Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem

 

8. SINIF KONULARI : 1. DÖNEM

İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması

İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)

İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.

İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.

İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi

İman ve İman Esasları

Salih Amel ve Örnekleri

İnanan İnsana Yakışan Davranışlar

Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri

İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.

Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.

İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.

İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.

İmanın Geçerli Olmasının Şartları,

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,

Kuran’ Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,

Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,

Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,

Toplumsal Barış ve Uzlaşma,

Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.

İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.

Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.

Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.

Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.

Hz. Muhammed (a.s)’in  ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.

Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.

Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.

Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?

Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.

Hz. Muhammed’in  “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında  inceleyiniz.

Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.

Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.

Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.

Hz. Muhammed’in  peygamber olmasını araştırarak yazınız.

Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.

Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,

AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA  PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,

Peygamberlerin Özellikleri,

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları

Peygamberlik  ve Vahiy,

Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,

Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,

Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,

Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.

Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,

İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.

Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,

Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,

Mekke’nin Fethi

Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.

Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.

Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.

Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…

Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem

Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)

İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler

Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik

Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri

Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler

İslâm’da aklın yeri ve önemi.

İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.

İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel 

Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları

Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.

İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?

Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak

Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.

Kader inancını doğru anlamanın önemi.

İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.

Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.

Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.

Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?

İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri

İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,

İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,

Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,

 

8. SINIF KONULARI _2. DÖNEM:

Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki ...)

Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz

Çevremizdeki Dini ve Tarihi Eserleri Tanıma

Yöremiz Kültüründe (Örf ve Adetlerimizde) Yer Alan Dini Motifler

Musikimizdeki Dini Motifler

Müslüman Türk Bilginler (Biyografi Çalışması)

Mimarimizdeki dini motifler doğrultusunda Konya ve Ilgın’ı değerlendirin.

Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin hayatını araştırarak Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.

Yunus Emre kimdir? Hayatını araştırarak yazınız.

Ahmet Yesevi kimdir? Hayatını araştırarak Yesevilik hakkında bilgi veriniz.

Mezhep nedir? Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Tasavvuf nedir? Türkiye’de mevcut Tarikatlar nelerdir?

İmam-ı Azam Ebu Hanife (R.A.) Kimdir?

Dinlerin özelliklede İSLAMIN evrensel öğütleri

İslam’daki Din Anlayışı farklılıklarının sebeplerini araştırarak yazınız.

İmam Ebu Hanife kimdir? Hayatını ve kurucusu olduğu Hanefilik Mezhebini araştırarak yazınız.

Hz.Ali(r.a.)’nin Hayatını araştırarak yazınız.

Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin(ra)’nin hayatlarını araştırarak yazınız

Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz

İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem

Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)

16411
0
0
Yorum Yaz