LABORATUVAR MALZEME LİSTESİ
19 12 2008

LABORATUVAR MALZEME LİSTESİ

§         AĞIRLIK TAKIMI (1000 Gr.mg.ile): Ağırlık takımı, hidrostatik terazi ile beraber çeşitli deneylerde kütle ve ağırlık tartımında kullanılır.

§         ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (80 Watt): Alçak gerilim güç kaynağı,elektrik deneylerinde kullanılacak şekilde imal edilmiştir. Kademeli olarak AC ve DC çıkışlar öndeki komitatör vasıtasıyla sağlanır. 80 W güç çekebilir.

§         AMELİYAT ELDİVENİ : Ameliyat eldiveni deneylerde ve çok amaçlı kullanılır.Laboratuvarda bulunması gerekir.

§         AMONYAK (%25 D=0.91, 1Lt. Şişe): Amonyak, kimya konuları ile ilgili deneylerde kullanılır.

§         AMPERMETRE (0-5 A DC): Ampermetre, elektriksel indüksiyon deneylerinde kullanılır.

§         AMPERMETRE (25-0-25 mA): Ampermetre, elektriksel indüksiyon deneylerinde kullanılır.

§         AMPUL ( 2,5 V. 0,3 A.): Ampul, elektrik devresi deneylerinde duy ED-10 ile beraber kullanılır.

§         AMPUL (6 V.0,12A): Ampul, elektrik devresi deneylerinde duy ED-10 ile beraber kullanılır.

§         ANAHTAR (Basit) : Basit anahtar, elektrik devresi deneylerinde kullanılır.

§         ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR : Aralarında açı yapan aynalar optik konuları ile ilgili deneylerde kullanılır.

§         ARŞİMET SİLİNDİRİ: Arşimet silindiri, sıvıların kaldırma kuvveti konusu sırasında hidrostatik terazi ile beraber Arşimet deneyi için kullanılır.

§         BAGET Ø 7 mm 20 Cm Boyunda: Baget, kimya deneyleri sırasında çözeltileri karıştırmak için kullanılır.Cam malzemeden yapılmıştır.

§         BAĞLAMA PARÇASI ( Kancalı ): Bağlama parçası kancalı,deneyler sırasında destek çubuğuna diğer deney aletlerini asmaya yarar.Alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boya ile boyanmıştır.

§         BAĞLAMA PARÇASI (İkili): Bağlama parçası ikili, deneyler sırasında destek çubuğuna diğer deney aletlerini asmaya yarar.Alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boya ile boyanmıştır.

§         BAĞLAMA PARÇASI (Uçlu): Bağlama parçası uçlu,eğik düzlem,çıkrık ve diğer ilgili deneylerde kullanılır. Alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boya ile boyanmıştır.

§         BAĞLANTI KABLOSU (100 cm): Bağlantı kablosu, elektrik konuları ile ilgili deneylerde kullanılır.4mm’lik born vida klemenslerine uygundur.

§         BAĞLANTI KABLOSU (200 cm): Bağlantı kablosu, elektrik konuları ile ilgili deneylerde kullanılır.4mm’lik born vida klemenslerine uygundur.

§         BAĞLANTI KABLOSU (50 cm-2 renk): Bağlantı kablosu, elektrik konuları ile ilgili deneylerde kullanılır.4mm’lik born vida klemenslerine uygundur.

§         BAKIR ELEKTROT (1.5x40x80 mm.): Bakır elektrot, elektrik konularında pil yapımı deneyinde kullanılır.Bakır levhadan preslenerek yapılmıştır.

§         BAKIR SÜLFAT (Teknik, 750 gr. Şişe): Bakır sülfat, kimyasal deneylerde ve pil yapımı deneyinde kullanılır.

§         BAKIR TEL (Emaye, Ø 0.40 mm. 20mt.): Bakı tel, plastik makaraya sarılmış 0,40 mm çaplı 20 metre uzunluğunda emaye bobin telidir.Çeşitli elektrik deneylerinde kullanılır.

§         BAKIR TEL (ZİL TELİ Çoklu 0.50 mm², 5 mt): Bakı tel, elektrik zil deneyinde kullanılır.

§         BASINÇ İLETİM ALETİ: Plastikten basılmıştır.Sıvıların basınçları konusu sırasındaki deneylerde kullanılır.

§         BAŞ KESİTİ MODELİ: Baş kesiti modeli, plastik levhadan vakum preste kalıplanarak ve boyanarak imal edilmiştir.İnsan vücudu konusu işlenirken kullanılır.

§         BEHERGLAS (250 ml.): Beherglas, teknik camdan kısa tip olarak üretilmiştir.250 ml’liktir.Çeşitli deneylerde genel amaçlı olarak kullanılır.

§         BEHERGLAS (400 ml.): Beherglas, teknik camdan kısa tip olarak üretilmiştir.400 ml’liktir.Çeşitli deneylerde genel amaçlı olarak kullanılır.

§         BEHERGLAS (800 ml.): Beherglas, teknik camdan kısa tip olarak üretilmiştir.800 ml’liktir.Çeşitli deneylerde genel amaçlı olarak kullanılır.

§         BİRA MAYASI (100 gr.lık paket): Bira mayası, biyoloji konularında tek hücreli canlıların üremeleri konusunda ve ilgili diğer deneylerde kullanılır.

§         BİRLEŞİK KAPLAR: Bileşik kaplar, sıvıların basıncı deneylerinde kullanılır.

§         BİSTÜRİ: Bistüri biyoloji ile ilgili konularda diseksiyon küveti ile beraber organ ve canlı hayvan incelemeleri sırasında kullanılır.Çok keskindir.

§         BOBİN (1200 Sarımlı): 1200 sarımlı bobin, elektrikle ilgili konular sırasında kullanılır.Plastik makaraya uygun çaptaki emaye telden sarılarak yapılmıştır.Üzerinde sarım sayısı ve omik direnci yazılmıştır.

§         BOBİN (300 Sarımlı): 300 sarımlı bobin, elektrikle ilgili konular sırasında kullanılır.Plastik makaraya uygun çaptaki emaye telden sarılarak yapılmıştır.Üzerinde sarım sayısı ve omik direnci yazılmıştır.

§         BOBİN (5 Sarımlı): 5 sarımlı bobin, elektrikle ilgili konular sırasında kullanılır.Makara boyutları ve göbek ölçüleri 300 sarımlı bobine uygundur.6 mm çapında bakır telden 5 sarımlı olarak yapılmıştır.

§         BOBİN (600 Sarımlı): 600 sarımlı bobin, elektrikle ilgili konular sırasında kullanılır.Plastik makaraya uygun çaptaki emaye telden sarılarak yapılmıştır.Üzerinde sarım sayısı ve omik direnci yazılmıştır.

§         BOBİN (800 Sarımlı): 800 sarımlı bobin, elektrikle ilgili konular sırasında kullanılır.Plastik makaraya uygun çaptaki emaye telden sarılarak yapılmıştır.Üzerinde sarım sayısı ve omik direnci yazılmıştır.

§         BOŞALTIM SİSTEMİ: Boşaltım sistemi, 24x42 cm kaide üzerine plastikten böbrekler,böbrek üstü bezleri, idrar kanalları ve idrar torbası yerleştirilmiş ve doğal renklerinde boyanmıştır.Böbreklerden birisi kesit halde gösterilmiştir.

§         BURUN KESİTİ: Burun kesiti, burunun yaklaşık iki katı büyütülmüş kesitidir.Burunun iç kısımları farklı renklerde boyanarak iki kesit halinde gösterilmiştir.

§         BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy): Bünzen kıskacı, deneyler sırasında destek çubuğuna çeşitli araçları tutturmaya yarar.saç malzemeden preslenerek yapılmıştır.Ağız içleri mantar kaplıdır.Saç ve demir malzeme çinko kaplıdır.

§         BÜNZEN KISKACI (Küçük Boy): Bünzen kıskacı, deneyler sırasında destek çubuğuna çeşitli araçları tutturmaya yarar.saç malzemeden preslenerek yapılmıştır.Ağız içleri mantar kaplıdır.Saç ve demir malzeme çinko kaplıdır.

§         BÜYÜTEÇ (Saplı): Büyüteç, bitki ve böceklerin incelemeleri sırasında ve genel maksatlı kullanılır.

§         CAM BALON (100 ml.dibi düz): Cam balon, kimya ve biyolojiye ait deneyler sırasında sıvı ve ısı ile ilgili deneylerde kullanılır .Isıya dayanıklı teknik camdan üretilmiştir.Kısa boyunlu olup dipleri düzdür.

§         CAM BALON (250 ml. dibi düz): Cam balon, kimya ve biyolojiye ait deneyler sırasında sıvı ve ısı ile ilgili deneylerde kullanılır .Isıya dayanıklı teknik camdan üretilmiştir.Kısa boyunlu olup dipleri düzdür.

§         CAM BALON (500 ml. dibi düz): Cam balon, kimya ve biyolojiye ait deneyler sırasında sıvı ve ısı ile ilgili deneylerde kullanılır .Isıya dayanıklı teknik camdan üretilmiştir.Kısa boyunlu olup dipleri düzdür.

§         CAM BORU (10 cm Boyunda ucu çekili düz): Cam boru, çeşitli deneylerde kullanılır.Soda veya pyrex camdan imal edilmiştir.

§         CAM BORU (Dik açılı musluklu): Hava boşaltma tulumbası ile beraber gazlarla ilgili deneylerde kullanılır.

§         CAM BORU (Dik Açılı,ucu çekili): Çeşitli deneylerde kullanılır.Soda veya pyrex camdan imal edilmiştir.

§         CAM BORU (Muhtelif Kıvrıntılı 5 li Tk.): 6 mm olarak muhtelif kıvrıntılı ve şekilli olarak imal edilmişlerdir.Sıvıların basıncına ait deneyler sırasında kullanılır.

§         CAM BORU (Ø 7 mm 30 cm boyunda): Çeşitli deneylerde kullanılır.Soda veya pyrex camdan imal edilmiştir.

§         CAM BORU (Ø 7 mm.10 cm.Boy): Çeşitli deneylerde kullanılır.Soda veya pyrex camdan imal edilmiştir.

§         CAM BORU (S Şeklinde manometre için): Manometre (kapalı kaplardaki sıvı basıncını ölçme) deneylerinde kullanılır.Soda veya pyrex camdan imal edilmiştir.

§         CAM LEVHA (3x200x300 mm): 3’lük düz cam levhadır.Kenarlarına pah kırılmıştır.magnetizma deneyleri sırasında kullanılır.

§         CETVEL (30 cm Plastik): Uzunluk ölçmede kullanılır. Plastikten yapılmıştır.

§         CIVA (500 gr. Şişe): Civa, açık hava basıncının ölçülmesi sırasında Toriçelli borusu,cıva çanağı ve cıva damlalığı ile beraber kullanılır.500 gr’lık şişelerde bulunur.Bileşikleri zehirlidir.Çalışırken dikkatli olunmalı ve dökülmemelidir.

§         CIVA ÇANAĞI (Plastik): Civa çanağı, Toriçelli deneyi yapılırken kullanılır.Plastiktir.Deneyin az cıva ile yapılmasını sağlayan başparmağa uygun haznesi vardır.

§         CIVA DAMLALIĞI (camdan): Civa damlalığı, Toriçelli borusuna cıva doldurmaya yarar.Ayrıca sifonlu barometrenin doldurulması sırasında da kullanılır.Camdan yapılmıştır.

§         ÇEKİÇ (300 Gr.): Çekiç, genel amaçlı olarak,ihtiyaç halinde kullanılır.

§         ÇEKÜL: Çekül, prinç malzemeden yapılmış ve krom kaplanmıştır. Geometrik olmayan yüzeylerin ağırlık merkezini bulma deneylerinde kullanılır.

§         ÇELİK ŞERİT (0.5x16x250 mm.): Çelik şerit, esneklik ve hooke kanunu deneylerinde kullanılır.

§         ÇİÇEK KESİTİ MODELİ: Çiçek kesiti modeli, polyesterden yapılmıştır.Bir çiçeğin genel yapısını kesit olarak gösterir.Taç ve çanak yapraklar gövdeden ayrılabilir.

§         ÇİNKO ELEKTROD (2x40x80 mm.): Kimyasal pil yapımında kullanılır.Çinko levhadan preslenerek yapılmıştır.

§         ÇİNKO PARÇALARI (500 Gram'lık): Kimyasal deneylerde kullanılır.Preslenmiş çinko parçalarından meydana gelir.

§         ÇUKUR AYNA F=+10cm.ÇERÇEVELİ: Çukur ayna f+10, optik deneylerinde kullanılır.Camdan yapılmıştır.Metal saplı plastik çerçeve içindedir.

§         D N A   MODELİ: Dna modeli, biyolojide kalıtım ve genetik konuları incelenirken DNA molekülünün yapısını incelemek amacıyla kullanılır.

§         DAMLALIKLI ŞİŞE (30 ml. camdan): Damlalıklı şişe, biyoloji ve kimya deneyleri sırasında kullanılır.

§         DEMİR TOZU (Kabı ile 300 gr.): Demir tozu, manyetizma deneyleri sırasında kullanılır.

§         DEMİR U ÇEKİRDEK (Levhalı): Demir u çekirdek levhalı,elektrik ve transformatör deneylerinde kullanılır.Sisli saç levhalardan paketlenerek yapılmıştır.

§         DEMİR U ÇEKİRDEK KAPAĞI (Levhalı): Demir u çekirdek kapağı levhalı, elektrik ve transformatör deneylerinde kullanılır.Sisli saç levhalardan paketlenerek yapılmıştır.

§         DENEY TÜPÜ (18x180 mm.Kenarlı): Kimya biyoloji deneylerinde kullanılır.Ateşe dayanıklıdır.Camdan yapılmıştır

§         DENEY TÜPÜ (25x150 mm.Kenarlı): Kimya biyoloji deneylerinde kullanılır.Ateşe dayanıklıdır.Camdan yapılmıştır.

§         DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli): Dereceli silindir, kimya ve biyoloji deneylerinde çözelti ve sıvı ölçmede kullanılır.250ml toplam hacimli 2 ml bölmelidir.

§         DERECELİ SİLİNDİR (50ml.1/2 Bölmeli): Dereceli silindir,kimya ve biyoloji deneylerinde çözelti ve sıvı ölçmede kullanılır.50ml toplam hacimli 1/2 ml bölmelidir.

§         DERİ KESİTİ (Büyütülmüş): Deri kesiti,biyoloji konularında derinin incelenmesi sırasında kullanılır.İç ve dış derinin derinlemesine bir kesitini gösterir.Yaklaşık 70 büyütmelidir

§         DESİMETRE KÜP: Desimetre küp,ölçme ve birimler konusu sırasında kullanılır.Plastikten yapılmıştır.

§         DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x100 mm.): 10 mm çapında çelik malzemeden yapılmış olup nikel kaplanmıştır.Çeşitli deneylerin kurulması sırasında kullanılır.

§         DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x1000 mm.): Destek çubuğu,10 mm çapında çelik malzemeden yapılmış olup nikel kaplanmıştır.Çeşitli deneylerin kurulması sırasında kullanılır.

§         DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x250 mm.): Destek çubuğu,10 mm çapında

351
0
0
Yorum Yaz