PROJE VE PERFORMANS ÖDEV KONULARI
16 12 2008

PROJE VE PERFORMANS ÖDEV KONULARI

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM
PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1.DÖNEM
1. Enzim ne demektir.Vücudumuzdaki enzimleri ve görevlerini araştırınız
2. Reflü hastalığı nedir?Sebebini araştırınız.
3. Diyaliz ne demektir?Araştırınız.
4. Böbrek taşları nasıl oluşur?Nasıl tedavi edildiğini araştırınız.
5. Vücudumuzdaki hormonları ve görevlerini gösterir poster hazırlayınız
6. Guatr hastalığının sebebini araştırınız.
7. Serap olayı nedir?Araştırınız.
8. Telefonun çalışma prensibi ile kulağımızın sesleri duyması arasında bir benzerlik varmıdır?Araştırınız.
9. Dilimizin tad alma bölgelerini poster halinde gösteriniz.
10. Doku ve organ bağışının önemi ile ilgili bir poster hazırlayınız.
11. Farklı kalınlıklardaki tellerden 3 tane yay hazırlayarak esnekliklerini karşılaştırıp tablo haline getiriniz.
12. Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.
13. Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
14. Basit makinelerin işten kazanç sağlamadığını gösterir bir çalışma hazırlayınız.
15. Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.
16. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
17. Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
18. Basit bir elektrik devresindeki elemanları şema halinde gösteriniz.
19. Elektrik tasarrufunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili makale yazınız.
20. Yıldırım nasıl oluşur?Araştırıp sunu hazırlayınız.
21. Paratoner nedir?Araştırınız çevrenizde paratonerlerin yerini araştırınız.Resimleyiniz.
22. Pillerin çevreye verdikleri zarar ve nasıl imha edilmeleri gerektiğiyle ilgili bir makale yazınız.
23. Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.
24. Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
25. Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
26. Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.
27. İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.
28. Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.
29. 15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
2.DÖNEM
30. Periyodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
31. Metal, ametal, yarı metal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
32. Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.
33. Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
34. Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
35. Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
36. Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
37. Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
38. Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
39. Kolonya nasıl yapılır?Araştırınız.
40. Hangi lekeleri çıkartmak için hangi maddeler kullanılır?Bu maddelerin kullanım sebeplerini araştırınız.
41. Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
42. Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
43. Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.
44. SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.
45. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
46. Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.
47. Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
48. Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
49. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu araştırıp bu konuyla ilgili poster hazırlayınız.
50. Merceklerin kullanım alanları ile ilgili bir makale yazınız.
51. Kanatları renkli olan bir rüzgar gülü yapınız.Çevirdiğinizde renklerin nasıl göründüğünü ve bunun sebebini açıklayıcı bir kompozisyon hazırlayınız.
52. Nesli tükenmiş olan türler ile ilgili bir makale yazınız.
53. Çevre kirliliğini son yıllarda ülkemizde meydana getirdiği değişiklikleri anlatan bir makale yazınız.
54. Son yıllarda bulunan gökcisimlerini araştırınız.
55. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili bir poster hazırlayınız.
Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız7. SINIF PROJE KONULARI

• Vücudumuzdaki sistemlerin sağlığının korunması
• Hastalıkların vücudumuzdaki sistemlere etkisi
• Vücudumuzdaki sistemlerin modellerini yapma
• Duyu organlarımızın sağlığının korunması
• Yay modelleri yapma
• Dinamometre yapımı
• Terazi yapımı
• Kaldıraç çeşitleri yapımı
• Birden fazla basit makinenin kullanıldığı sistem modelleri yapma
• Palanga yapımı
• Periyodik cetvel
• Doğanın dengesini bozan etmenler
• Basit makinelerin kullanım alanlarını örnek modeller ile gösterme
• Elektrik motorunun kullanıldığı bir elektrik devresi hazırlama
• Basit bir elektroskop yapımı
• Periyodik tabloyu poster haline getirme
• Basit bir dürbün yapımı
• Işığın kırılmasını gösteren bir düzenek hazırlama
• Çevreyi kirleten etmenler
• Çevre bozulmasının sonuçları Doğadaki madde döngülerinin çizimi
• Erozyon ve korunma yolları
• Güneş sistemi modeli hazırlama
• Gök cisimleri hakkında bilgi toplama
 

8. SINIF:

1.Lahana suyu ile asit ve bazların belirlenmesi

2. Çeşitli taşlarda karbonatın varlığını nasıl anlayabilirim?

3. Çeşitli meyve ve sebzelerde hangi vitamin ve mineraller bulunur? sağlık açısından faydaları nelerdir? (20+20)

4 Işığın fotosenteze etkisinin incelenmesi

4. kız/erkek = 1 doğruluğunu kanıtlayan  Cinsiyet ile ilgili aile araştırması(100 aile)

5. Memeli kuş, kurbağa, balık ve böceklerdeki üremenin araştırılması

6. Klonlama nedir? nasıl yapılır? hangi hayvanlar klonlanmıştır? klonlanmanın fayda ve zararları nelerdir?

7. çimlenen tohumlar solunum yapar mı?

8. Asit yağmuru nasıl oluşur? Engellemek için neler yapılabilir?

9. Bir çivinin mıknatıs olması için neler yapabiliriz?

10.Güneş batarken ufuk neden kızıl olur?

 

7.SINIF:

 1. Element kartları hazırlamak(25 element)
 2. Elektrik motoru ile yük kaldırılması
 3. Basit bir dinamometre yapımı
 4. Basit bir denizaltı modeli yapımı
 5. Basit bir roket modeli yapımı
 6. Mart ve Nisan aylarındaki sıcaklığın ölçülmesi
 7. Nesli tehlikede olan hayvanların araştırılması
 8. Şişeden termometre yapımı

     11.Dönencenin dengelenmesi

      12. Tuz miktarı bir sıvının donma ve kaynama sıcaklığını nasıl etkiler?

13.Ateş elektriği iletir mi?

14.Kabuğu soyulan portakal suya batar mı?

15.Tohumun çimlenmesine etki eden faktörler nelerdir?

16.Topraksız bitki yetiştirilebilir mi?

 

6.SINIF

 1. Vücuda girip vücutta yolculuk yapmak
 2. Verem, tifo, kolera, ülser, hemofili tetanoz, nezle ve grib hakkında bilgi toplamak
 3. Hırsız alarmı yapmak
 4. Yapay elektroskop yapmak
 5. Yağmur dedektörü yapmak
 6. Bitkilerde gündüz ve gece olan terlemenin incelenmesi
 7. Titrek el oyunu yapmak
 8. Isı ışık ve suyun çimlenmeye etkisi

      9. bitkilerin ışığa yönelimi

     10. kök ve gövdenin hareketi

    

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  PROJE ÖDEVİ LİSTESİ

  

SINIF

KONULAR

 

 

 

6.SINIF

Bitki ve hayvan hücrelerinin yapılan modellerle karşılaştırılması

Bileşke kuvvet ile ilgili deney tasarlanması

Yerçekimi kuvvetini anlatan sunu hazırlanması

Atomun yapısının model ile açıklanması

Soluk alıp verme mekanizması yapımı

Basit bir elektrik devresi yapımı

İskelet modeli yapımı

Erozyon olayının modelle açıklanması

Göz modeli yapımı

Dinamometre yapımı

 

 

 

 

7.SINIF

Atomun yapısının model ile açıklanması

Işıklı periyodik Çizelge

Eşit kollu Terazi modeli

Dinamometre yapımı

Basit makine tasarlama

Enerji piramidi tasarlama

Geri Dönüşümlü kağıt yapımı

Madde döngüsünü anlatan pano

Hava basıncı ile çalışan araç

 

 

 

8.SINIF

Glikoz molekülü modeli yapımı

Akümülatör modeli yapımı

Besin Panosu hazırlama

DNA molekül Modeli

Okulda bulunan öğrencilerde görülen kalıtsal özelliklerin araştırılması

İnsanda kalıtsal hastalıklar hakkında sunu hazırlama

Elektromıknatısla çalışan vinç tasarlama

 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  PROJE ÖDEVİ LİSTESİ

 

 

 

Adı Soyadı

KONULAR

6.SINIF

 

Bitki ve hayvan hücrelerinin yapılan modellerle karşılaştırılması

 

Bileşke kuvvet ile ilgili deney tasarlanması

 

Yerçekimi kuvvetini anlatan sunu hazırlanması

 

Atomun yapısının model ile açıklanması

 

Soluk alıp verme mekanizması yapımı

 

Basit bir elektrik devresi yapımı

 

İskelet modeli yapımı

 

Erozyon olayının modelle açıklanması

 

Göz modeli yapımı

 

Dinamometre yapımı

7.SINIF

 

Atomun yapısının model ile açıklanması

 

Işıklı periyodik Çizelge

 

Eşit kollu Terazi modeli

 

Dinamometre yapımı

 

Basit makine tasarlama

 

Enerji piramidi tasarlama

 

Geri Dönüşümlü kağıt yapımı

 

Madde döngüsünü anlatan pano

 

Hava basıncı ile çalışan araç

8.SINIF

 

Glikoz molekülü modeli yapımı

 

Akümülatör modeli yapımı

 

Besin Panosu hazırlama

 

DNA molekül Modeli

 

Okulda bulunan öğrencilerde görülen kalıtsal özelliklerin araştırılması

 

İnsanda kalıtsal hastalıklar hakkında sunu hazırlama

 

Elektromıknatısla çalışan vinç tasarlama

 

6. 7. 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Ödevi Konuları

Lahana suyu ile asit ve bazların varlığı belirlenebilir mi?
Çeşitli taşlarda karbonatın varlığını nasıl anlayabilirim?
Çeşitli meyve ve sebzelerde hangi vitamin ve mineraller bulunur? sağlık açısından faydaları nelerdir? (20+20)
Bitkilerin büyüyüp gelişmesine etki eden etmenler nelerdir?
Koyu renk göz geni açık renk göz genine baskın mıdır?(100 kişi üzerinde araştırılması)
Biyoteknoloji alanındaki son yeniliklerin araştırılması(en az 20)
Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 100 aile üzerinde araştırılması)
Çeşitli yiyeceklerdeki besin öğelerini gösteren poster çalışması
Bir çivinin mıknatıs olması için neler yapabiliriz?
Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması
Bitkilerde kök ve gövdenin hareketi nasıldır?
Tuz miktarı bir sıvının donma ve kaynama sıcaklığını nasıl etkiler?
Ateş elektriği iletir mi?
Topraksız bitki yetiştirilebilir mi?
Elementler ile ilgili resimli poster çalışması hazırlamak(25 element)
Besin zinciri konulu resimli poster çalışması
Şişeden termometre yapımı ve ölçümlerle sıcaklık zaman grafiği çizilmesi
Kimyasal enerjiyi potansiyel enerjiye nasıl dönüştürebilirim?
8 N’luk cismi 2 N’luk kuvvetle kaldırabilir miyim?
Elma niçin kararır ve kararmaması için neler yapmalıyız?
Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?
Aynı tüpteki su, ispirto, yağ ve benzin nasıl sıralanır? Neden?
Basit bir denizaltı modeli yapımı
Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
Ülkemizde ve dünyada nesli tehlikede olan hayvanlar,sebepleri, alınan önlemler vb. kon. arş.
Asit yağmuru nasıl oluşur? Engellemek için neler yapılabilir?
Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
Tohumun çimlenmesine etki eden faktörler nelerdir?
Bitkilerin ışığa yönelir mi?
Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması
Sınıftaki bütün öğrencilerin boy ve kütle grafiğinin çizilmesi
Çeşitli hayvanlardaki hamilelik ve kuluçka süresinin araştırılması( 30 hayvan)
5 ayrı yerleşim yerinden getirilen çeşme sularının iletkenliklerinin karşılaştırılması
Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır?
Hırsız alarmı yapmak
Basit bir soluk alıp verme modeli yapımı
Sigaranın zararlarını anlatan bir bilgisayar sunumu hazırlanması
Termos modeli hazırlama
Düz aynalarda sonsuz görüntüyü nasıl elde ederim?
Perde üzerine düşen gölgenin büyüklüğü nelere bağlıdır?
Kumsallarda oluşan petrol kirliliğinin canlılar
üzerine etkisi"
Bitkilerin erozyonu önlemedeki etkisi
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin büyüme ve gelişmeye etkisi"
Hırsız alarm devresi
Küresel ısınma ve sera etkisinin canlı türlerine  etkisi"
Depremin ölçülmesi ve sismograf yapımı
Zararlı maddelerin büyüme ve gelişmeye etkisi
Katı-sıvı-gazlar
Elektrik enerjisinin üretimi ve taşınması maketi
Robot el yapımı
Basit bir roket yapımı
Dik ve eğik aydınlamanın ısı etkileri yönünden incelenmesi "
Periskop yapımı
Işığın doğrusal yolla yayılması
Mikroskop yapımı
"Koyu ve açık renklerin ısı emme özelliğinin incelenmesi"
Sıvı ve gazlı termometre yapımı
Gazlarda genleşme
Aktinometre yapımı
Transformatör ve kullanım alanları
Asit yağmurlarının bitki gelişimine etkisi
Sıvıların kuvveti iletmesi
İnsanda gelişim dönemleri.

Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
Organik tarımın insanlık için önemi.
Kütle ve yer çekim kuvveti.
Dinamometre yapımı.
Atomun yapısı.
Bir bitkinin hayat döngüsü .
Basit elektrik devresinin yapımı.
İletken ve yalıtkan maddeler.
Basit reosta modelinin yapımı.
Soluk alıp verme mekanizması ve model yapımı.
Teknolojik gelişmelerin insan sağlığına olan etkileri.
Isı yalıtımının teknolojik önemi.
Yansıma kanunları.
Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi.
Karışımların ayrılma yöntemleri.
Fiziksel ve kimyasal olaylar ve etkileri.
Periyodik cetvelin tablosu ve özellikleri.
Kuvvet çeşitleri ve kuvvetin hız ve ivmeye etkisi.
Kütle, yer çekim ivmesi ve ağırlık.
Terazi yapımı.
Palangalar ve modellerinin yapımı.
Atmosfer basıncı ve çevreye olan etkileri.
Pascal Prensibi ve uygulama alanları.
Arşimed presnsibi.
Beslenme döngüleri ve enerji pramidi.
Doğadaki madde döngüleri.
Doğanın dengesini bozan etmenler.
Çevre bozulmasının sonuçları.
Erozyon ve korunma yolları.
Kimyasal bağlar ve reaksiyon çeşitleri.
Kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri.
Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri.
Asit, baz ve tuzların genel özellikleri ve kullanım alanları.
Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar.
Fotosentez, Oksijenli ve Oksijensiz solunum.
DNA’nın yapısı ve kromozomlar.
Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar.
Genetik kopyalama.
Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler.
Kan grupları.
Mitoz ve mayoz bölünme
Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
Basit yöntemlerle akan elektrik elde etme.
Elektromıknatıs yapımı ve kullanım alanları.
Bitki ve hayvan hücrelerinin yapılan modellerle karşılaştırılması
Bileşke kuvvet ile ilgili deney tasarlanması
Yerçekimi kuvvetini anlatan sunu hazırlanması
Atomun yapısının model ile açıklanması
Soluk alıp verme mekanizması yapımı
Basit bir elektrik devresi yapımı
İskelet modeli yapımı
Erozyon olayının modelle açıklanması
Göz modeli yapımı
Dinamometre yapımı
Atomun yapısının model ile açıklanması
Işıklı periyodik Çizelge
Eşit kollu Terazi modeli
Dinamometre yapımı
Basit makine tasarlama
Enerji piramidi tasarlama
Geri Dönüşümlü kağıt yapımı
Madde döngüsünü anlatan pano
Hava basıncı ile çalışan araç
Glikoz molekülü modeli yapımı
Akümülatör modeli yapımı
Besin Panosu hazırlama
DNA molekül Modeli
Okulda bulunan öğrencilerde görülen kalıtsal özelliklerin araştırılması
İnsanda kalıtsal hastalıklar hakkında sunu hazırlama
Elektromıknatısla çalışan vinç tasarlama
Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.
Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
Isaac Newtonun hayatını araştırma.
Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız
İçme suyunun deniz suyundan nasıl elde edildiğini araştırınız.
Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.
Sınıf arkadaşlarınızı cinsiyet boy kilo ve saç rengi gibi özelliklerine göre sınıflandırınız.
Sınıflandırma neden önemlidir? Bir kompozisyon yazarak belirtiniz.
Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.
Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.
Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.
Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.
Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.
SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.
Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama
Fiziksel ve kimyasal değişmelerle ilgili 10 adet test sorusu hazırlama.
Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.
Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.
Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.
Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.
Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.
Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.
Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.
İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.
Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.
15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız
Metal, ametal, yarımetal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.
Peryodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.
Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.
Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.
Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız.
Konum,zaman ve yer değiştirme kavramlarını açıklayarak ;yer değiştirmeyle ilgili 10 adet örnek soru hazırlayınız.
Konum zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.
Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.
Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.
Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.
Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız

 

                        2006- 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE ÖDEVİ KONULARI

 

1- Yeşil bitkilerin büyüme hızına etki eden faktörleri deneylerle açıklayınız. Konu ile ilgili bir poster ve rapor hazırlayınız.

2- Bir hayvan veya bir bitki hücre modeli yapınız. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerin görevlerini ve faklılıklarını açıklayarak çalışmalarınızı bir rapor ve posterle destekleyiniz.

3- 6. Sınıf müfredatına uygun, bilimsel metotlara dayanarak bir proje hazırlayınız.

4- Teknolojinin tohum ve meyve ürünlerinin işlenmesi ve günlük hayatta kullanım alanlarına etkisini anlatan bir rapor hazırlayarak çalışmalarınızı yaptığınız posterlerle destekleyiniz.   

5- Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir nesneyi – örneğin duran bir asansörü veya denge çubuğundaki hareketsiz bir jimnastikçiyi – gösteren bir poster hazırlayın. ( poster nesneye etki eden kuvvetleri ve kuvvetler dengelenmemiş olsaydı nesneye ne olacağını göstermelidir.)

6- Bir cismin yeryüzünün değişik yerlerinde ölçülen ağırlıkları arasında küçük de olsa farklılıklar olabilir. Bunun sebebini araştırınız, bulgularınızı poster hazırlayarak belirtiniz.

7- Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, Heisenberg ve Dalton’un bugünkü atom kuramının oluşmasına

2652
0
0
Yorum Yaz