Ses dalgalarının şiddetini belirleyen nedir?
20 05 2009

Ses dalgalarının şiddetini belirleyen nedir?

http://www.baskent.edu.tr/~scanan/sesweb/images/mercek-dalga.jpg

Ses dalgalarının ilerlediği doğrultuya dik durumdaki birim alandan birim zamanda geçen enerji miktarıdır.Ses şiddeti güç/zaman birimiyle ölçülür.Ses gürlüğünün öznel bir nicelik olmasına karşılık ses şiddeti nesnel bir niceliktir;uygun ölçme aygıtlarıyla ve gözlemcinin işitme duyumundan bağımsız olarak ölçülebilir.Bir sesin şiddeti ile aynı frekanstaki bir başka sesin şiddeti, bunların şiddetleri bir birine bölünüp elde edilen oranın logaritması alınarak karşılaştırılır.Uygulamada daha çok bel’in 1/10’una eşit olan db birimi kullanılır.

1408
0
0
Yorum Yaz